Loading...

تماس با ما

تماس با ما‎

«شاخص حقوق بشر ایران» طرحی از سازمان «اتحاد برای ایران» است. این سازمان مستقل غیرانتفاعی توسط کنشگران،‌ دگراندیشان و زندانیان سیاسی سابق ایرانی آغاز شده و اداره می‌شود. سازمان ما مستقر در منطقه سان فرانسیسکو و اما با همکارانی در سراسر جهان است. ما مدافع آزاد‌ی‌های مدنی و حقوق بشر در ایران هستیم. ما از پژوهش دقیق، داده و فن‌آوری برای بهبود وضعیت حقوق بشر، افزایش ظرفیت جامعه مدنی و ارتباط با شهروندان ایرانی استفاده می‌کنیم.

اگر شما فعال جامعه مدنی، کنشگر، سیاست‌گذار، پژوهش‌گر، سازمان غیردولتی یا شهروند علاقه‌مند  به ایجاد ایرانی آزاد و دموکراتیک هستید، دوست داریم نظرتان را بشنویم‌. بازخورد، ایده‌ها و سوال‌های شما به بهبود کار ما کمک خواهد کرد. برای تماس گرفتن با ما، فرم زیر را پر کنید و یا با [email protected] تماس بگیرید.  مشتاق دریافت نظرتان هستیم.

    To top