Loading...

داده‌های باز ایران

«داده‌های باز ایران» در سال ۲۰۱۶ بنیان‌گذاری شد و هدفش این است که داده‌های رسمی ایران قابل دسترسی، دستیابی و استفاده مجدد باشند. این پروژه مجموعه داده‌های خام را جمع‌آوری و برای پژوهشگران و کارشناسان، پردازش می‌کند و در عین حال مقالات اختصاصی داده‌محور و گزارش‌های دیجیتال برای عموم مردم منتشر می‌کند. این پروژه باضافه فراخوان‌ عمومی برای جمع‌آوری داده و نظرسنجی در مورد مسائلی منتشر می‌کند که مورد توجه قرار نگرفته و یا تابو هستند و به ندرت مورد رسیدگی دولت ایران قرار می‌گیرند. 

To top