Loading...

مرکز حامیان حقوق بشر

Centre for supporters of human rights

مرکز حامیان حقوق بشر یک موسسه غیردولتی است که در سال ۲۰۱۲ میلادی در بریتانیا ثبت شده است. این سازمان در موضوع شرایط حقوق بشر در ایران گزارش می‌دهد و برای افزایش دانش و آگاهی در زمینه حقوق بشر ظرفیت‌سازی می‌کند. تمرکز آنها متمرکز حقوق اقلیت است و گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند که خشونت عمومی علیه کولبرها و اقلیت‌های قومی به طور کلی را برسجته می‌کند. برای اطلاعات بیشتر، گزارش آن‌ها با عنوان دریغ حقوق را بخوانید

To top