Loading...

یک. ایمپکت ایران

ایمپکت ایران نماینده ائتلافی از ۱۷ سازمان غیردولتی است که توجه‌ها را به وضعیت حقوق بشر در ایران جلب می‌کند و جمهوری اسلامی ایران را تشویق می‌کند به نگرانی‌های جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر رسیدگی کند. در سال ۲۰۲۱ ایمپکت ایران، نمایه حقوق ایران را به راه انداخت که پلتفرم اینترنتی منعطفی برای ثبت تبعیت ایران از پیشنهادهایی است که سازوکارهای مختلف حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده‌اند. در وبسایت این شاخص می‌توانید کاوش کنید و تحلیل‌ها و بررسی‌های حقوقی به روز را ببینید.

To top